PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề KTĐK cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2013 - 2014 Vũ Thiệp [HyperLink19]
2 Đề KTĐK cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2013 - 2014 Vũ Thiệp [HyperLink19]
3 Đề KTĐK cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2013 - 2014 Vũ Thiệp [HyperLink19]
4 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 4 năm học 2013 - 2014 Vũ Thiệp [HyperLink19]
5 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 3 năm học 2013 - 2014 Vũ Thiệp [HyperLink19]
6 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 2 năm học 2013 - 2014 Vũ Thiệp [HyperLink19]
7 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 1 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
8 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
9 Đề thi Viết chữ đẹp đợt I từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
10 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Toán lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
11 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Toán lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
12 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Toán lớp 3 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
13 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
14 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Toán lớp 1 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
15 Đề KTCL học sinh giỏi lớp 5 - tháng 11 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
16 Đề KTCL học sinh giỏi lớp 5 - tháng 10 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
17 Đề KTCL học sinh giỏi lớp 5 - tháng 9 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
18 Đề KSCL đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
19 Đề KSCL đầu năm môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
20 Đề KSCL đầu năm môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
1234