PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HOÀ
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
30 SỐ: 259/PGD&ĐT- GDTH Hướng dẫn các trường tiểu học tổ chức Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I, năm học 2013- 2014 2 môn Toán, Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5 01/11/2013 [HyperLink19]
29 Số: 234 /PGDĐT-GDTH Tiếng Anh, Đánh giá HSL1, Kĩ năng sống, Phương pháp bàn tay nặn bột 23/10/2013 [HyperLink19]
28 Số:/PGD&ĐT-GDTH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ Tiếng Anh, Đánh giá HSL1, Kĩ năng sống 23/10/2013 [HyperLink19]
27 Số: 243/PGD&ĐT- GDTC-YT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC GIẢI THI ĐẤU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 23/10/2013 [HyperLink19]
26 Số : 231/ PGDĐT – GDTH. Về Hướng dẫn tạm thời việc đánh giá không cho điểm đối với học sinh lớp 1 năm học 2013-2014 17/10/2013 [HyperLink19]
25 Số: 226/PGD&ĐT- GDTH Tập huấn Triển khai áp dụng việc tổ chức quản lý lớp học theo mô hình trường tiểu học mới VNEN năm học 2013- 2014 8h ngày 10/10/2013 Địa điểm Bến Tắm- Chí Linh- Hải Dương 06/10/2013 [HyperLink19]
24 Số:223/PGDĐT - GDTH Hướng dẫn triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học môn Tự nhiên – Xã hội và môn Khoa học trong trường tiểu học 04/10/2013 [HyperLink19]
23 Tập huấn GV Tiếng Anh theo đề án Victoria ngày 07/10 tại Trường TH Lai Cách 2 Cẩm Giàng- Thời gian 7h30' 03/10/2013 [HyperLink19]
22 Số: /KH- PGD&ĐT Kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013 - 2014 01/10/2013 [HyperLink19]
21 Số: 141/PGD&ĐT- GDTC-YT V/v tổ chức khám sức khỏe học sinh năm học 2013-2014 01/10/2013 [HyperLink19]
20 Số: 215/PGD&ĐT-TTr Họp Hiệu trưởng ngày 02/10 thời gian 7h30' 30/09/2013 [HyperLink19]
19 Số: 215/PGD&ĐT- GDTH GM tổ chức Hội nghị điểm tại trường TH Vĩnh Tuy ngày 30-9 25/09/2013 [HyperLink19]
18 Số : 192/PGD&ĐT- THTĐ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2013- 2014 24/09/2013 [HyperLink19]
17 Số: 01 /HDLT-PGD&ĐT-CĐN HƯỚNG DẪN Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động 24/09/2013 [HyperLink19]
16 SỐ: /PGD&ĐT-GDTH HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2013 - 2014 23/09/2013 [HyperLink19]
15 SỐ: 809 /PGD&ĐT-GDTH V/v Hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 23/09/2013 [HyperLink19]
14 Số: 207/PGD&ĐT - THCS về việc Quản lý, sử dụng phần mềm quản lý điểm 23/09/2013 [HyperLink19]
13 Số: 205/PGD&ĐT-KHTC 20/09/2013 [HyperLink19]
12 Số: 205/PGD&ĐT-GDTH Tập huấn chương trình giáo dục “ An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ ” năm học 2013 - 2014 26/9 20/09/2013 [HyperLink19]
11 Số: 204/PGD&ĐT-GDTH Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh lớp 1 năm học 2013- 2014 20/09/2013 [HyperLink19]
12