PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:06:13 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:47:02 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai22:33:31 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai21:07:34 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai19:00:45 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16209
6Khách vãng lai18:41:48 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai17:52:33 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
8Khách vãng lai17:52:33 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
9Khách vãng lai17:52:32 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login.aspx
10Khách vãng lai17:52:28 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
11Khách vãng lai17:48:51 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
12Khách vãng lai17:45:28 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
13Khách vãng lai17:44:53 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
14Khách vãng lai17:44:53 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/video.aspx
15Khách vãng lai17:44:52 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
16Khách vãng lai17:44:33 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=351
17Khách vãng lai17:44:32 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
18Khách vãng lai17:44:30 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
19Khách vãng lai17:44:28 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
20Khách vãng lai17:44:17 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=350
21Khách vãng lai17:43:59 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
22Khách vãng lai17:43:55 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
23Khách vãng lai17:43:52 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
24Khách vãng lai17:15:16 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
25Khách vãng lai16:59:48 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai16:55:31 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai16:46:29 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai16:45:58 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=330
29Khách vãng lai15:38:14 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai15:23:35 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai15:13:32 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai14:38:57 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai14:38:07 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai14:07:37 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai12:07:25 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login.aspx
36Khách vãng lai11:52:43 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai11:41:13 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai09:30:45 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00922
39Khách vãng lai09:21:01 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16206
40Khách vãng lai09:16:12 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/default.aspx
41Khách vãng lai08:16:50 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
42Khách vãng lai07:13:33 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01171
43Khách vãng lai07:08:23 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai06:23:43 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai06:09:34 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai04:34:02 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
47Khách vãng lai04:27:44 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
48Khách vãng lai04:20:21 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01170
49Khách vãng lai03:27:27 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai03:25:50 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai03:06:38 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai03:03:33 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai02:11:15 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16210
54Khách vãng lai01:58:11 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai00:19:34 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
20 9 2018