PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai14:45:31
2Khách vãng lai14:23:49
3Khách vãng lai13:55:27
4Khách vãng lai13:36:48
5Khách vãng lai12:12:03
6Khách vãng lai12:11:57
7Khách vãng lai12:11:48
8Khách vãng lai12:11:41
9Khách vãng lai12:11:33
10Khách vãng lai12:11:29
11Khách vãng lai12:11:21
12Khách vãng lai12:11:12
13Khách vãng lai12:11:09
14Khách vãng lai12:11:07
15Khách vãng lai12:11:03
16Khách vãng lai12:11:01
17Khách vãng lai12:10:59
18Khách vãng lai12:10:58
19Khách vãng lai12:10:56
20Khách vãng lai12:10:53
21Khách vãng lai12:10:42
22Khách vãng lai12:10:39
23Khách vãng lai12:10:33
24Khách vãng lai12:10:26
25Khách vãng lai11:06:55
26Khách vãng lai11:06:41
27Khách vãng lai08:04:52
28Khách vãng lai07:26:53
29Khách vãng lai04:25:24
30Khách vãng lai03:16:48
31Khách vãng lai03:13:06
19 9 2020