PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:59:52 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:48:28 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01786
3Khách vãng lai04:41:46 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=349
4Khách vãng lai04:36:26 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
5Khách vãng lai04:09:17 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
6Khách vãng lai03:40:46 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai02:16:01 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
8Khách vãng lai01:32:18 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16212
9Khách vãng lai00:56:40 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai00:55:19 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai00:13:43 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16215
12Khách vãng lai00:07:49 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
13 11 2018