PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai21:30:22
2Khách vãng lai21:30:09
3Khách vãng lai15:35:20
4Khách vãng lai15:15:39
5Khách vãng lai13:06:44
6Khách vãng lai12:46:26
7Khách vãng lai11:58:14
8Khách vãng lai08:46:08
9Khách vãng lai03:59:51
22 4 2021