PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGKC-01792 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 3Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-01791 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 3Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01790 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 3Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01789 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 3Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01788 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 3Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01787 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 2Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01786 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 2Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01785 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 2Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-01784 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 2Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-01783 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 1Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01782 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 1Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01781 Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1- tập 1Hồ Ngọc ĐạiSách giáo khoa Trong kho
STKC-01172 Giáo dục kĩ năng sống phát triển trí thông minh cho học sinh Tiểu họcTrần Viết LưuSách tham khảo Trong kho
STKC-01171 Giáo dục kĩ năng sống rèn luyện cách sống trung thực cho học sinh tập 4Mai HươngSách tham khảo Trong kho
STKC-01170 Giáo dục kĩ năng sống rèn luyện ứng xử văn hóa ứng xử cho học sinh tập 3Mai HươngSách tham khảo Trong kho
12345678910...