PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HOÀ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGKC-01922 Tiếng Anh2HappylikeSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01921 Tiếng Anh2HappylikeSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01920 Tiếng Anh1PhonicSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01919 Tiếng Anh1PhonicSách giáo khoa Trong kho
SNV-01011 Tự nhiên xã hội 1 (SGV).Vũ Văn HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01010 Tự nhiên xã hội 1 (SGV).Vũ Văn HùngSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01009 Tự nhiên xã hội 1 (SGV).Vũ Văn HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01008 Tự nhiên xã hội 1 (SGV).Vũ Văn HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01007 Tự nhiên xã hội 1 (SGV).Vũ Văn HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01006 Tự nhiên xã hội 1 (SGV).Vũ Văn HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01005 Tự nhiên xã hội 1 (SGV).Vũ Văn HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01004 Tự nhiên xã hội 1 (SGV).Vũ Văn HùngSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01003 Hoạt Động trải nghiệm 1 (SGV).Bùi Sỹ TụngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01002 Hoạt Động trải nghiệm 1 (SGV).Bùi Sỹ TụngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01001 Hoạt Động trải nghiệm 1 (SGV).Bùi Sỹ TụngSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...