PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HOÀ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Toán tuổi thơ 10 200000
2 Văn học và tuổi trẻ 24 286000
3 Tạp chí thiết bị giáo dục 37 553000
4 Khoa Học giáo dục 59 836000
5 Dạy và học ngày nay 62 835700
6 Tạp chí giáo dục 76 1086600
7 Sách pháp luật 78 7004400
8 Sách Hồ Chí Minh 96 3171975
9 Thế giới mới 128 1715600
10 Thế giới trong ta 180 3060000
11 Sách đạo đức 185 3921200
12 Sách Tham Khảo Toán 682 13072272
13 Sách nghiệp vụ 936 18910500
14 Sách tham khảo 1270 41189376
15 Sách thiếu nhi 1370 15124400
16 Sách giáo khoa 1783 11789500
 
TỔNG
6976
122756523