PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HOÀ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Công văn 476/MT-VP của Cục Quản lý môi trường Y tế- Bộ Y tế. 09/03/2020 [HyperLink19]
2 Thời khóa biểu từ Tuần 1 năm học 2019 - 2020 27/08/2019 [HyperLink19]
3 Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2017- 2018 16/09/2017 [HyperLink19]
4 Thời khóa biểu từ Tuần 13 12/11/2016 [HyperLink19]
5 Thông tư 30/BGDĐT ngày 28-8-2014 07/11/2016 [HyperLink19]
6 Thông tư 22/BGDĐT ngày 22-9-2016 07/11/2016 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu từ Tuần 4: Thay đổi mỗi Khối 1 và GV chuyên. 08/09/2016 [HyperLink19]
8 Phụ lục Kế hoạch BDTX 2016- 2017 08/09/2016 [HyperLink19]
9 Kế hoạch BDTX 2016- 2017 08/09/2016 [HyperLink19]
10 Thời khóa biểu GVCN và GV chuyên 18/08/2016 [HyperLink19]
11 Danh sách Khối 1 năm học 2016- 2017 09/08/2016 [HyperLink19]
12 Danh sách phổ cập các lớp từ L2-L5 năm học 2016- 2017 09/08/2016 [HyperLink19]
13 Thời khóa biểu áp dụng từ Tuần 24. 04/02/2016 [HyperLink19]
14 Danh sách HS khen thưởng HKI năm học 2015- 2016. 04/01/2016 [HyperLink19]
15 Thời khóa biểu từ Tuần 19. Các đ/c GV tải về nhé. 02/01/2016 [HyperLink19]
16 Danh sách các lớp phổ cập từ L2-L5 năm học 2014-2015 và danh sách 4 lớp 1 mới. GV có thể tải về tham khảo. 08/09/2015 [HyperLink19]
17 Mẫu danh sách phổ cập, GV tải về và nhập thông tin gửi mail về: vuvanthiepth@gmail.com 08/09/2015 [HyperLink19]
18 Danh sách 16 lớp HS đã sửa lớp 2D Từ Nguyễn Thị Thu Hà thành Nhữ Thị Thu Hà 04/3 An Đông- GV bộ môn lưu ý 07/11/2014 [HyperLink19]
19 HD thi tim hieu Luat PCBL gia dinh 16/09/2014 [HyperLink19]
20 Danh sach HS tham gia BHYT 08/09/2014 [HyperLink19]
    
123456